ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε είναι εγκεκριμένα από το ΥΠΑΑΤ (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και τα απολυμαντικά εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ. Τηρούμε πλήρως τις σχετικές οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες που συνοδεύουν το κάθε φάρμακο. Στους πελάτες παρέχουμε μαζί με το σχετικό φάκελο και τους αριθμούς έγκρισης των συγκεκριμένων φαρμάκων μαζί με τις ετικέτες τους.

Τα βασικά εντομοκτόνα που χρησιμοποιούμε είναι αυτά που κατηγοριοποιούνται ως βιοκτόνα. Οι συγκεντρώσεις των φαρμάκων που χρησιμοποιούμε δεν είναι επικίνδυνες για θερμόαιμους οργανισμούς, όπως ο άνθρωπος και τα κατοικίδια. Τα βιοκτόνα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά εναντίον εντόμων, ακάρεων και αραχνών. Η δραστική ουσία έχει δράση για ικανοποιητικό χρονικό διάστημα, εκτός αν βρεθεί κάτω από την επίδραση του ήλιου ή ξεπλυθεί. 

Για τη μυοκτονία, χρησιμοποιούμε κόλλες ή παγίδες πολλαπλής σύλληψης προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση με τους όρους του HACCP, ενώ σε εξωτερικούς χώρους χρησιμοποιούμε δολώματα ενός γεύματος, που προκαλούν αιμόλυση στα τρωκτικά. Τα δολώματα είναι ασφαλώς αγκιστρωμένα εντός των δολωματικών σταθμών, ώστε να μην μπορούν να προσεγγιστούν από κατοικίδια ή τον άνθρωπο, παρά μόνο από τα τρωκτικά που θέλουμε να εξοντώσουμε.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες από απωθητικά (repellents). Στόχος των απωθητικών είναι η παραγωγή ανυπόφορων οσμών ή άλλων παραγόντων (π.χ. οπτικών-ηχητικών) που αποτρέπουν την προσέγγιση στο χώρο μας φιδιών ή πουλιών.