ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι τιμές που αναφέρονται παρακάτω είναι χωρίς ΦΠΑ. Οι προσφορές για επαγγελματικούς χώρους γίνονται έπειτα από συνεννόηση και επίσκεψη μας στο χώρο.

Διαμέρισμα (gel για κατσαρίδες) από 25 ευρώ
Κοινόχρηστοι χώροι απεντόμωση ή μυοκτονία (πολυκατοικίες) από 35 ευρώ
Κοινόχρηστοι χώροι απεντόμωση και μυοκτονία (πολυκατοικίες) από 45 ευρώ
Κοινόχρηστοι χώροι και 1-4 διαμερίσματα (πολυκατοικίες) από 20 ευρώ το διαμέρισμα για gel
Κοινόχρηστοι χώροι και 5-8 διαμερίσματα (πολυκατοικίες) από 15 ευρώ το διαμέρισμα για gel
Κοινόχρηστοι χώροι και όλα τα διαμερίσματα (πολυκατοικίες) από 12 ευρώ το διαμέρισμα για gel
Επαγγελματικοί χώροι από 30 ευρώ